CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

YugabyteDB giúp gì cho doanh nghiệp?

Việc hiện đại hóa ứng dụng giúp đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp mang lại trải nghiệm mới cho người dùng cũng như triển khai các quy trình nghiệp vụ nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, các ứng dụng hiện đại cần cơ sở dữ liệu hiện đại trong khi các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống được sinh ra trước thời đại cloud không thể theo kịp nhu cầu của các ứng dụng hiện đại, ứng dụng cloud native.

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) truyền thống khiến doanh nghiệp phải lựa chọn giữa hiệu năng, khả năng mở rộng, chi phí cũng như việc không bị khóa vào một nhà cung cấp. Cơ sở dũ liệu NoSQL có hiệu năng cao, khả năng mở rộng theo chiều ngang (scale out) và có khả năng hồi phục nhưng lại hy sinh tính nhất quán (consistency) cũng như các tính năng quan hệ. Một thách thức khác cho các ứng dụng hiện đại là các cơ sở dữ liệu của các nhà cung cấp public cloud lớn như Amazon Aurora và Google Spanner sẽ khóa doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu của họ cũng như chi phí cho các cơ sở dữ liệu này là rất cao khi cần mở rộng. Do đó đội ngũ phát triển ứng dụng sẽ phải chấp nhận các giới hạn của cơ sở dữ liệu được lựa chọn hoặc tự xây dựng các tính năng mà cơ sở dữ liệu không cung cấp vào trong ứng dụng.

Cơ sở dữ liệu SQL phân tán (Distributed SQL Database) cho ứng dụng cloud native

YugabyteDB là cơ sở dữ liệu SQL phân tán mã nguồn mở để cho các ứng dụng cloud native và microservice. YugabyteDB có khả năng hồi phục khi có lỗi và khả năng mở rộng theo chiều ngang (scale out) mà không làm ảnh hưởng tới hiệu năng. Với YugabyteDB, khách hàng có thể triển khai cơ sở dữ liệu trên bất kỳ hệ thống cloud nào, public, private hay hybrid mà không bị khóa vào một nhà cung cấp dịch vụ. Điểm đặc biệt nhất của YugabyteDB là YugabyteDB hợp nhất các tính năng cao cấp của cơ sở dữ liệu quan hệ với khả năng mở rộng và hồi phục của kiến trúc cloud native.

YugabyteDB cung cấp các tính năng giao dịch nhất quán (transactional consistency), độ sẵn sàng cao, hiệu năng cao và khả năng mở rộng cho các ứng dụng tối quan trọng của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã sử dụng YugabyteDB với:

  • Ứng dụng cloud native: xây dựng các microservice có trạng thái (stateful microservices) với các cloud native framework như GraphQL hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào nhóm phát triển sử dụng như Django, Spring, Go, v.v…
  • Các ứng dụng cần khả năng mở rộng siêu lớn: sử dụng YugabyteDB với các ứng dụng cần khả năng mở rộng siêu lớn như IoT hay dịch vụ streaming cần lưu lượng cao, hỗ trợ data set lớn và/hoặc số lượng kết nối đồng thời lớn.
  • Các ứng dụng cần được chạy ở các vị trí địa lý cách biệt (geo-distributed workload): tận dụng khả năng triển khai linh hoạt của YugabyteDB để triển khai và tái tạo dữ liệu để đưa dữ liệu về gần với người dùng để đáp ứng khả năng hồi phục, hiệu năng cũng như đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quản trị dữ liệu.
  • Hiện đại hóa hệ thống quản trị dữ liệu quan hệ truyền thống: chuyển các ứng dụng sử dụng Oracle, SQL Server hay DB2 sang cơ sở dữ liệu SQL phân tán hiện đại. Nếu ứng dụng có thể được di trú sang PostgreSQL, ứng dụng cũng có thể được di trú sang YugabyteDB.

Các lợi ích mà YugabyteDB đem lại cho doanh nghiệp:

Năng suất: tăng tốc đổi mới và tăng độ cạnh tranh thông qua việc đưa ý tưởng thành hiện thực chỉ trong vài ngày hay vài giờ.

Khả năng phục hồi: đảm bảo các ứng dụng và dịch vụ luôn sẵn sàng và hiệu năng hệ thống không bị ảnh hưởng ngay cả khi có sự cố hạ tầng.

Hiệu quả: Giúp nhóm phát triển có thể áp dụng các thay đổi mang tính hiệu quả cao thường xuyên hơn với ít công sức hơn.

Tiết kiệm: Tiết kiệm tới 80% chi phí công nghệ thông qua việc hợp nhất cơ sở dữ liệu, giảm chi phí license, tăng hiệu năng của hệ thống cũng như không bị trói buộc vào một nhà cung cấp.

Bảo mật và giảm rủi ro: tăng cường bảo mật, tuân thủ các yêu cầu và giảm rủi ro khi chuyển ứng dụng và dữ liệu lên cloud.

Temenos chọn YugabyteDB là đối tác chiến lược về cơ sở dữ liệu cho Temenos Open Platform

Temenos, công ty phục vụ hơn 1,2 tỷ người, đã chọn YugabyteDB là đối tác chiến lược về cơ sở dữ liệu để cung cấp giải pháp core banking Temenos Open Platform for Composable Banking.

Temenos Open Platform giúp ngân hàng ở mọi quy mô có thể tạo mới, mở rộng và triển khai các dịch vụ ngân hàng được xây dựng sẵn cũng như dễ dàng mở rộng việc triển khai.

 Với thỏa thuận chiến lược này, YugabyteDB sẽ giúp các ngân hàng chạy Temenos Open Platform trên hạ tầng do ngân hàng lựa chọn, từ public cloud, on-prem tới private hoặc hybrid cloud.

Tony Coleman, Temenos Chief Technology Officer, phát biểu: “Yugabyte đem lại công nghệ hiếm có về hiệu năng, khả năng mở rộng và khả năng chịu lỗi cho quan hệ hợp tác giữa hai bên. Cùng với kinh nghiệm hàng đầu thế giới về cơ sở dữ liệu và khả năng cung cấp dịch vụ, YugabyteDB là miếng ghép hoàn hảo với tầm nhìn của chúng tôi về công nghệ tương lai dựa trên cloud.

Temenos lựa chọn Yugabyte với các lý do:

  • Yugabyte cloud-native data layer cung cấp khả năng mở rộng không giới hạn theo chiều ngang với khả năng hồi phục lỗi và bảo mật.
  • Cam kết mã nguồn mở của Yugabyte và khả năng độc lập với các nhà cung cấp dịch vụ cloud.
  • Khả năng tương thích hoàn toàn với ngôn ngữ truy vấn của cơ sở dữ liệu mã nguồn mở PostgreSQL, là nền tảng tương thích với toàn bộ phần mềm của Temenos.

Một số khách hàng tiêu biểu

Fiserv

Fiserv tăng tốc đổi mới và đầu tư để tăng tốc trên hành trình hiện đại hóa ứng dụng. Tuy nhiên, Fiserv liên tục gặp phải vấn đề nút thắt cổ chai về hiệu năng cũng như các vấn đề khi mở rộng do các cơ sở dữ liệu truyền thống trong hạ tầng hiện tại như Oracle, SQL Server và Cassandra. Để tiếp tục tăng trưởng, Fiserv đã hiện đại hóa lớp dữ liệu với cơ sở dữ liệu SQL phân tán, YugabyteDB.

Fiserv lựa chọn YugabyteDB vì giải pháp YugabyteDB đáp ứng các nhu cầu quan trọng nhất của họ: độ sẵn sàng cao, hiệu quả về chi phí, bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng triển khai linh hoạt với multi cloud. Dựa trên một bài kiểm tra hiệu năng thực tế so với một cơ sở dữ liệu của một nhà cung cấp public cloud hàng đầu, YugabyteDB có thể giảm được 98% độ trễ (latency), giúp Fiserv nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Fortune 500 Financial Services Company

Công ty dịch vụ tài chính trong danh sách Fortune 500

Một công ty dịch vụ tài chính lớn có phạm vi trên toàn cầu đang thực hiện chiến dịch chuyển hóa số với một trong những trọng tâm là hiện đại hóa ứng dụng. Công ty này muốn gỡ bỏ sự phụ thuộc vào các máy chủ mainframe và các ứng dụng monolithic để chuyển sang kiến trúc hướng microservice và kiến trúc cloud-native. Một trọng tâm khác là hợp nhất nhiều công nghệ cơ sở dữ liệu để đơn giản hóa hạ tầng và giảm chi phí.

Công ty này đã lựa chọn YugabyteDB là giải pháp để cung cấp độ sẵn sàng cao, hỗ trợ các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ, tính năng tái tạo không đồng bộ (async replication), tương thích với ACID và khả năng bảo mật xuyên suốt. Dịch vụ tài khoản khách hàng của công ty này đang được chạy trên YugabyteDB với nhiều microservice khác đang được lên kế hoạch để sử dụng YugabyteDB trong tương lai.

admin

admin