CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Xu hướng kết nối mạng đám mây của Arista

Phần 1: Arista’s ‘Five A’s’ architecture

Thế giới đang nhanh chóng chuyển sang đám mây để đạt được sự nhanh nhẹn và kinh tế hơn, theo sau sự dẫn dắt của những người khổng lồ trên mây (cloud titans). Những đổi mới mang tính cách mạng của Arista trong mạng đám mây theo hướng dữ liệu đang thúc đẩy sự chuyển đổi năng động này, tích hợp các đám mây riêng, công cộng và kết hợp vào một mạng liền mạch sử dụng một hệ điều hành duy nhất.

Các ứng dụng hiện đại bao gồm trí tuệ nhân tạo và máy học (AI / ML), truyền thông xã hội và dữ liệu lớn (big data), cùng với các kiến trúc mới nổi bao gồm ảo hóa máy chủ dày đặc và lưu trữ IP đã đặt ra nhu cầu rất lớn đối với cơ sở hạ tầng mạng trong Trung tâm dữ liệu, Đám mây, WAN và Workspaces.

Mục tiêu của Arista

Arista Networks được thành lập và đã liên tục phát triển phần cứng và phần mềm EOS của chúng tôi để cung cấp các giải pháp và hệ thống mạng hướng dữ liệu (data-driven) cho hàng nghìn khách hàng từ các nhà cung cấp đám mây lớn nhất đến các công ty chăm sóc sức khỏe, chính phủ, nhà mạng, tài chính, giáo dục và các công ty cung cấp dịch vụ web/SaaS. Các phương pháp tiếp cận truyền thống đã bị ràng buộc khi làm việc với các hệ điều hành mạng đóng hoặc độc quyền. Điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng linh hoạt của một tổ chức khi các yêu cầu ứng dụng thay đổi và khiến các nhóm vận hành mạng chỉ sử dụng các phương pháp lịch sử, dễ xảy ra lỗi hơn là các công cụ quản lý toàn mạng hiện đại. 

Arista, nhà tiên phong và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực mạng đám mây, đã nổi lên như một trong những công ty phát triển nhanh nhất trong ngành. Gần đây, Arista đã mở rộng sang lĩnh vực định tuyến mang đến một cơ hội thị trường trị giá hàng tỷ đô la khác. Arista đã phá vỡ thị trường với hai đổi mới đáng kể. Sáng chế chính của Arista là hệ điều hành mạng tiên tiến, Arista EOS® (Extensible Operating System), được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn mở để mang lại độ tin cậy cao và khả năng lập trình độc đáo ở tất cả các cấp hệ thống, cho phép tích hợp với các giải pháp của bên thứ ba trong các hệ thống mạng đa nhà cung cấp. Arista EOS cung cấp nền tảng mạng hướng dữ liệu tự động hóa quy trình công việc CNTT, cung cấp khả năng hiển thị trên toàn mạng và cho phép giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Cải tiến quan trọng khác của Arista là sử dụng các chip merchant silicon thương mại tốt nhất cho phép kết nối mạng dựa trên tiêu chuẩn mở với thời gian đưa ra thị trường nhanh chóng. Đáng chú ý, chiến lược sử dụng chip merchant silicon của Arista cung cấp các nền tảng hiện đại với thời gian nhanh hơn cho thị trường nhờ những tiến bộ công nghệ gắn liền với Định luật Moore. Ngược lại, các phương pháp tiếp cận kế thừa được xây dựng trên chip ASIC tùy chỉnh kết hợp với phần mềm dạng monolithic software dẫn đến các nền tảng độc quyền và tăng chi phí. Hình dưới đây minh họa cách tiếp cận mang tính cách mạng của Arista đối với mạng đám mây theo hướng dữ liệu.

Sự chuyển đổi từ PINs sang PICs

Trong một sự thay đổi mang tính biến đổi khác, việc nhanh chóng chấp nhận các nguyên tắc mạng đám mây trong các trung tâm dữ liệu đã thách thức các silo mạng đã từng tách biệt trung tâm dữ liệu, mạng lõi, campus và các chi nhánh trong lịch sử. Do đó, các đường ranh giới bao quanh phương pháp tiếp cận đóng kín truyền thống đang biến thành một bối cảnh mạng đám mây mở theo hướng dữ liệu.

Sự ra đời của các ứng dụng đám mây và các mô hình SaaS (Software as a Service) đang chuyển đổi các siloed PINs (places in the network) thành PICs (places in the cloud). Nền tảng phần mềm dựa trên trạng thái có thể lập trình tiên tiến hàng đầu của Arista được thiết kế để cân bằng khối lượng công việc giữa mạng private và public của doanh nghiệp. Phần mềm EOS của Arista dẫn đầu ngành trong việc chuyển đổi từ cung cấp tĩnh sang động đối với khối lượng công việc (workloads), quy trình làm việc (workflows) và luồng công việc (work-streams) thông qua tính khả dụng, nhanh nhẹn, tự động hóa và phân tích trên bất kỳ mạng đám mây nào được điều khiển bởi API và AI. Kiến truc “Năm chữ A” của Arista, nền tảng của đám mây hướng dữ liệu, đang thay đổi cách xây dựng các trung tâm dữ liệu, chi nhánh, mạng lõi và mạng campus.

Các thuộc tính chính của “Năm chữ A” của Arista

Khi các doanh nghiệp ngày càng áp dụng các kiến trúc điện toán và mạng đám mây hiện đại, họ có được những lợi thế mà các nhà cung cấp đám mây công cộng ngày nay mang lại, bao gồm: tự động hóa, khả năng mở rộng, luôn sẵn sàng và TCO thấp hơn. Điều quan trọng là, các đám mây lai (hybrid clouds), được hình thành khi các trung tâm dữ liệu, đám mây riêng (private clouds) và mạng campus mở rộng đến các đám mây công cộng (public clouds), có thể triển khai một bộ công cụ quản lý và điều phối thống nhất cho mạng đám mây theo hướng dữ liệu. 

Lợi thế của Arista kết hợp năm nguyên tắc “A” sau:

  1. Kiến trúc có sẵn (Available Architecture): Cung cấp kiến trúc tự phục hồi về chất lượng và khả năng thu thập dữ liệu dựa trên một hệ thống mạng leaf-spine sẵn sàng cao với thiết kế dự phòng về liên kết, đường dẫn, thiết bị trên toàn mạng;
  2. Agile Work-X: Điều phối các dịch vụ microservices, khối lượng công việc (workloads), luồng công việc (work-streams) và quy trình làm việc (workflows) dựa trên nền tảng mạng hướng dữ liệu của Arista;
  3. Tự động hóa (Automation): Hỗ trợ tính di động của khối lượng công việc trên mạng đám mây và các cơ sở hạ tầng container để cung cấp nhanh chóng và linh hoạt trong vài phút thay vì hàng giờ hoặc hàng ngày;
  4. Phân tích (Analytics): Công cụ CloudVision Analytics và Telemetry Apps tận dụng tối đa khả năng giám sát trực tuyến trạng thái cơ sở hạ tầng để cung cấp cho khách hàng mức độ hiển thị chưa từng có về hoạt động mạng của họ; và,
  5. API và AI điều khiển (API and AI Driven): Cho phép kết nối mạng (thông qua Arista NetDLTM) và các API mở, kết nối liền mạch với mạng đám mây và on-premises.

Kiến trúc ‘Năm chữ A’ của Arista được minh họa trong hình sau:

admin

admin