CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Red Hat công bố Amigo là đối tác Advanced Partner of the Year

Ngày 04/05 vừa qua, Ret Hat Asean đã gửi thông báo tới ban lãnh đạo Amigo, với nội dung chúc mừng Amigo đã trở thành đối tác Advanced Partner của năm 2020. Giải thưởng này là một trong các giải thưởng cao quý trong phạm vi ASEAN, nhằm công nhận và tôn vinh những nỗ lực phi thường trong việc liên tục mang đến sự đổi mới và thành công cho khách hàng của Amigo. Red Hat đã gửi lời cám ơn chân thành tới Amigo vì những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của Red Hat.

admin

admin