CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Oracle Exadata Cloud@Customer X9M – Đám mây tại chỗ tốt nhất

Oracle Exadata Cloud@Customer X9M, phiên bản mới nhất của nền tảng cơ sở dữ liệu tốt nhất thế giới. Exadata Cloud@Customer cung cấp sức mạnh của Oracle Exadata, nhưng khả dụng dưới dạng dịch vụ đám mây chạy trong trung tâm dữ liệu.

Oracle Exadata Cloud@Customer là một nền tảng đám mây lai cho cơ sở dữ liệu Oracle. Nó là nền tảng đám mây cơ sở dữ liệu cho những khách hàng mong muốn lợi ích của đám mây, nhưng yêu cầu cơ sở dữ liệu của họ được đặt tại chỗ. Điều này có thể là do luật cư trú dữ liệu, quy định của ngành, chính sách của công ty, yêu cầu bảo mật, độ trễ mạng hoặc tính không thực tế của việc di chuyển cơ sở dữ liệu ra khỏi cơ sở dữ liệu kết hợp chặt chẽ khác ở hạ tầng tại chỗ.

Exadata Cloud@Customer kết hợp công nghệ cơ sở dữ liệu độc đáo số 1 thế giới với Exadata, nền tảng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất, cung cấp tính đơn giản, nhanh nhẹn và linh hoạt của việc triển khai dựa trên đám mây.

Exadata Cloud@Customer chạy các dịch vụ Oracle Database services giống như trong triển khai đám mây công cộng trên cơ sở hạ tầng dành riêng cho Exadata – Oracle Autonomous Database và Exadata Database Service. Khả năng tương thích của cơ sở dữ liệu này cho phép trải nghiệm Exadata Cloud nhất quán. Khách hàng Oracle Database on-premises hiện có, đặc biệt là những khách hàng đã được hưởng lợi từ sức mạnh của máy Exadata Database Machine, có thể dễ dàng di chuyển lên đám mây với rủi ro và nỗ lực tối thiểu.

Exadata Cloud@Customer X9M, phiên bản mới nhất với những cải tiến phần cứng mới nhất có sẵn cùng lúc với hệ thống Exadata X9M on-premises. Không có độ trễ đối với phần cứng Exadata Cloud@Customer mới.

Đối với những người yêu thích tốc độ và nguồn cấp dữ liệu, sẽ hài lòng khi full rack Exadata Cloud@Customer X9M hiện cung cấp 22,4 triệu IOPS, nhiều hơn 87% so với X8M và thông lượng 540GB/giây, tăng 80% so với X8M. Mỗi máy chủ cơ sở dữ liệu hiện có CPU Intel Ice Lake 32 lõi, tăng từ CPU 26 lõi trong X8M. Oracle tiếp tục cung cấp 24 lõi trong mỗi máy chủ lưu trữ, giống như với X8M, nhưng tăng từ 16 lõi có sẵn on-premises. Bạn sẽ thấy hiệu suất chạy cơ sở dữ liệu trên Exadata Cloud@Customer giống như khi chạy on-premises và các truy vấn ràng buộc CPU có thể chạy nhanh hơn nữa. Tiếp theo là PCIe Gen 4. X8M có PCIe Gen 3 và việc chuyển sang Gen 4 tăng phần lớn IOPS và tăng hiệu suất thông lượng với X9M. Ổ đĩa cứng hiện là 18TB, cải thiện 28% so với X8M. Cuối cùng là nhận được các tối ưu hóa hiệu suất PMEM và RoCE giống nhau, dẫn đến độ trễ đọc <19us cho các tệp cơ sở dữ liệu, nhanh hơn 50 lần so với độ trễ trong các đám mây khác.

Khách hàng có thể tùy chọn chạy Autonomous Database, Exadata Database Service, hoặc cả hai trên Exadata Cloud@Customer. Autonomous Database với machine learning – tự động điều chỉnh, mở rộng quy mô và vá lỗi giúp loại bỏ sức lao động của con người và lỗi xảy ra, do đó giảm chi phí và độ phức tạp trong khi vẫn đảm bảo độ tin cậy, bảo mật cao hơn, và hiệu quả hoạt động hơn. Exadata Database Service được đồng quản lý bởi Oracle và khách hàng. Oracle quản lý cơ sở hạ tầng trong khi khách hàng quản lý hệ điều hành và cơ sở dữ liệu trong các máy ảo chạy trên hệ thống bằng cách sử dụng tự động hóa đám mây, mang lại cho khách hàng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với môi trường hoạt động của họ.

Dưới đây là một số cải tiến chính so với Exadata Cloud@Customer X8M.

  • Data Guard Automation – thiết lập dễ dàng thông qua OCI Control Plane
  • Multi-VM support –tăng cường cách ly khối lượng công việc, cho phép hợp nhất tốt hơn
  • Maintenance scheduling – chọn / lên lịch lại các cửa sổ bảo trì từ OCI Control Plane
  • Patching from UI – Nhấp chuột đơn giản để vá GI and Database
  • Custom Database Home Images – Dễ dàng tạo hoặc vá cơ sở dữ liệu bằng các bản vá tùy chỉnh
  • Elastic Storage Expansion – Thêm máy chủ lưu trữ bổ sung vào hệ thống (Tính năng mới)
  • Operator Access Control –Cung cấp cho khách hàng toàn quyền kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng đang chạy trong trung tâm dữ liệu của họ (Tính năng mới)
admin

admin