CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

“IBM Cloud Pak for Data” giúp Doanh nghiệp giải quyết bài toán dữ liệu như thế nào?

Các doanh nghiệp hiện giờ đang phải xử lý rất nhiều dữ liệu. Vậy nên chúng ta cần sử dụng dữ liệu để tạo ra thông tin chi tiết có ý nghĩa có thể giúp tránh các vấn đề và đạt được mục tiêu của mình. IBM® Cloud Pak for Data (Cp4d) là một giải pháp dạng cloud-native giúp bạn xử lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. 

Nhưng dữ liệu sẽ vô dụng nếu không có độ tin cậy hoặc không thể truy cập. Cp4d cho phép làm cả hai việc này bằng cách giúp kết nối với dữ liệu của mình, quản lý, tìm kiếm và sử dụng nó để phân tích. Cp4d cũng cho phép tất cả người dùng dữ liệu cộng tác từ một giao diện thống nhất, duy nhất hỗ trợ nhiều dịch vụ được thiết kế để hoạt động cùng nhau.

Cp4d nâng cao năng suất bằng cách cho phép người dùng tìm dữ liệu hiện có hoặc yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu. Với các công cụ hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích và loại bỏ các rào cản đối với sự cộng tác, người dùng có thể dành ít thời gian hơn để tìm kiếm dữ liệu và nhiều thời gian hơn để sử dụng nó một cách hiệu quả. 

Và với Cp4d, bộ phận CNTT của doanh nghiệp không cần phải triển khai nhiều ứng dụng trên các hệ thống khác nhau và sau đó cố gắng tìm ra cách để kết nối các hệ thống này lại. 

Chạy mọi nơi

Cp4d có thể chạy trên nền tảng cluster Red Hat OpenShift, trong mạng nội bộ hoặc trên cloud.   

Trên đám mây: Nếu bạn triển khai OpenShift trên IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure hoặc Google Cloud, bạn có thể triển khai Cp4d trên cluster.       

Trên hệ thống riêng: Nếu bạn muốn duy trì việc triển khai của mình sau một bức tường lửa? Bạn có thể chạy Cp4d trên cluster của hệ thống.  

Nếu hầu hết dữ liệu doanh nghiệp của bạn nằm sau tường lửa, bạn nên đặt các ứng dụng truy cập vào dữ liệu của bạn sau tường lửa để ngăn các sự cố liên quan đến việc vô tình chia sẻ dữ liệu của bạn.

Kiến trúc dữ liệu của Cloud Pak for Data (Cp4d)  

Kiến trúc dữ liệu là một mô hình kiến ​​trúc để quản lý dữ liệu có tính phân tán và khác biệt về chủng loại. Cp4d từ ban đầu đã được thiết kế cho các môi trường hybrid-cloud và multi-cloud. Cp4d có một kiến trúc dữ liệu hỗ trợ việc tách dữ liệu lưu trữ, xử lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu. Với khả năng tạo danh mục tri thức thông minh, bạn có thể nâng cấp dữ liệu thành tài sản doanh nghiệp được quản lý trên toàn bộ tổ chức bất kể dữ liệu được lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng ở đâu. Nội dung danh mục được chỉ định tự động với metadata mô tả các kết nối logic giữa các nguồn dữ liệu và làm phong phú chúng bằng ngữ nghĩa để bạn có thể cung cấp dữ liệu có sẵn của doanh nghiệp cho các ứng dụng, dịch vụ và người dùng của mình.

Kiến trúc dữ liệu được cung cấp bởi Cp4d cho phép tổ chức của bạn tăng tốc phân tích dữ liệu để có thông tin chi tiết tốt hơn, nhanh hơn. Với các khả năng của kiến trúc dữ liệu Cp4d, bạn có thể:  

 • Đơn giản hóa và tự động hóa quyền truy cập vào dữ liệu, qua các nguồn dữ liệu đa đám mây và tại chỗ mà không cần di chuyển dữ liệu.
 • Bảo vệ toàn diện việc sử dụng tất cả dữ liệu, bất kể nguồn nào.
 • Cung cấp cho người dùng doanh nghiệp trải nghiệm tự phục vụ để tìm kiếm và sử dụng dữ liệu.
 • Sử dụng các khả năng do AI hỗ trợ để tự động hóa và sắp xếp vòng đời dữ liệu.

Sơ đồ sau đây cho thấy năm khả năng chính của kiến trúc dữ liệu và khả năng kết nối giữa nền tảng và các nguồn dữ liệu hiện có.

 • Cốt lõi kiến ​​thức dựa trên Metadata

Các chuyên gia xử lý dữ liệu trong doanh nghiệp có thể làm giàu dữ liệu bằng metadata mô tả dữ liệu và metadata hỗ trợ việc thông báo tìm kiếm dữ liệu theo ngữ nghĩa. Các chuyên gia này sắp xếp dữ liệu thành các danh mục bằng cách sử dụng tính năng khám phá và phân loại tự động. Họ có thể làm giàu dữ liệu bằng cách tạo và gán các artifact cho việc quản trị tùy chỉnh, chẳng hạn như từ vựng kinh doanh. Họ cũng có thể nhập các tập metadata được hỗ trợ sẵn từ Knowledge Accelerators theo ngành cụ thể. Thành phần: Watson™ Knowledge Catalog service, Knowledge Accelerators. 

 • Dữ liệu dạng tự phục vụ (self-service) trong danh mục

Các data scientist và người dùng nghiệp vụ có thể tìm thấy dữ liệu mà họ cần trong danh mục dữ liệu chứa dữ liệu từ khắp doanh nghiệp. Họ có thể sử dụng các đề xuất và tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI để đánh giá các bộ metadata, duyệt dữ liệu hoặc tham khảo các bộ metadata được đánh giá cao từ các phòng ban khác. Họ có thể sao chép nội dung dữ liệu từ một danh mục vào một dự án, nơi họ cộng tác để chuẩn bị, phân tích và lập mô hình dữ liệu. Thành phần: Watson Knowledge Catalog service 

 • Tích hợp dữ liệu tự động

Data engineer và những người dùng khác chuẩn bị dữ liệu để khai thác. Quản trị viên có thể cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu trong kiến ​​trúc dữ liệu hiện có của doanh nghiệp và tự động hóa việc chuẩn bị dữ liệu. Quản trị viên có thể tích hợp và ảo hóa dữ liệu để truy vấn nhanh hơn, đơn giản hơn. Doanh nghiệp có thể tự động hóa quá trình nhập hàng loạt, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu phức tạp để thường xuyên xuất bản nội dung dữ liệu cập nhật. Hệ thống giúp đẩy quá trình xử lý dữ liệu ngay tại vị trí của dữ liệu. 

Thành phần: Cloud Pak for Data platform, Data Refinery tool, Data Virtualization service, DataStage® service

 • Quản trị dữ liệu thống nhất, bảo mật và tuân thủ

Người quản lý dữ liệu có thể tạo các quy tắc bảo vệ dữ liệu để tự động thực thi quyền riêng tư dữ liệu thống nhất trên toàn bộ nền tảng. Các kỹ thuật mã hóa dữ liệu xác định dữ liệu nhạy cảm để cung cấp bảo mật dữ liệu trong khi chức năng này vẫn bảo toàn các tính năng tiện ích và ngăn chặn nhu cầu tương tác với nhiều bản sao của dữ liệu. Người quản lý dữ liệu có thể sử dụng các bộ metadata dạng tuân thủ sẵn có trong hệ thống từ Knowledge Accelerators.

Thành phần: Watson Knowledge Catalog service, Knowledge Accelerators

 • Vòng đời hợp nhất

Người dùng có thể thiết kế, xây dựng, kiểm tra, điều phối, triển khai trên môi trường Production và giám sát các data pipeline khác nhau theo một cách thống nhất. Người dùng có thể tạo hoặc tìm nội dung dữ liệu, tìm kiếm chúng trên nền tảng và di chuyển chúng qua các không gian làm việc. Người dùng có thể sắp xếp các chuyển đổi dữ liệu và các hành động khác bằng cách lên lịch các công việc chạy tự động.

Thành phần: Cloud Pak for Data platform

Sẵn sàng cho AI

Để có tính cạnh tranh cao và thành công, doanh nghiệp của bạn phải tận dụng sức mạnh của AI – Trí tuệ nhân tạo.

Cp4d giúp nâng tầm sử dụng AI bằng cách cung cấp một bộ dịch vụ hỗ trợ trong hành trình vươn tới AI. 

 • Thu thập:

Cp4d giúp bạn kết nối với các nguồn dữ liệu đa dạng trong doanh nghiệp, bất kể dữ liệu đó tồn tại trong các hệ thống khác nhau. Cp4d có trang Connection liệt kê các kết nối có thể được sử dụng bởi nhiều dịch vụ. Một số dịch vụ hỗ trợ các nguồn dữ liệu bổ sung khác. Nền tảng này giúp việc truy cập dữ liệu của bạn trở nên đơn giản.     

 • Sắp xếp

Watson Knowledge Cataloggiúp doanh nghiệp tổ chức dữ liệu thông qua phân loại dữ liệu và quản trị. Với Watson Knowledge Catalog, doanh nghiệp có thể phát triển một kiến ​​trúc thông tin phù hợp và sẵn sàng theo kịp quy mô mở rộng dữ liệu.

 • Phân tích

Cp4d cũng bao gồm nhiều dịch vụ phân tích có thể giúp chúng ta tạo ra thông tin chi tiết có thể mở rộng theo yêu cầu. Ví dụ: với Cp4d, bạn có thể sử dụng:   

 • Cognos® Dashboards, cho phép tạo các dashboard sinh động để nhanh chóng trực quan hóa dữ liệu.
 • SPSS® Modeler (dịch vụ cao cấp), giúp tạo các luồng để chuẩn bị và kết hợp dữ liệu, xây dựng và quản lý các mô hình cũng như trực quan hóa kết quả. 
 • Truyền

Với Cp4d, doanh nghiệp có thể biến AI trở thành một phần của quy trình vận hành tiêu chuẩn. Dù bạn muốn xây dựng các ứng dụng thông minh hơn với các dịch vụ Watson cao cấp, triển khai các mô hình học máy vào sản xuất trên quy mô lớn với Watson Machine Learning hay truyền sự tin cậy và minh bạch cho AI của bạn với Watson OpenScale.

Có rất nhiều dịch vụ khác mà doanh nghiệp của bạn có thể cài đặt trên Cp4d. Để có danh sách đầy đủ, hãy liên hệ với Amigo để có thêm thông tin.

Với Cp4d, dữ liệu thô trở thành dữ liệu đáng tin cậy mà chúng ta có thể phân tích để có được thông tin chi tiết và tối đa hóa kết quả kinh doanh. 

Hỗ trợ cho vòng đời dữ liệu của bạn

Dữ liệu luôn được cập nhật. Các mô hình machine learning cũng cần được cập nhật thường xuyên. Khi dữ liệu được thêm vào các nguồn dữ liệu đám mây và trong hệ thống được bảo vệ của doanh nghiệp, chúng ta cần liên tục kiểm tra và điều chỉnh các mô hình machine learning để đảm bảo chúng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị. Nhưng doanh nghiệp cần đảm bảo rằng chúng ta đang làm việc với dữ liệu chất lượng cao, nền tảng này giúp cung cấp các dịch vụ quản lý dữ liệu và tích hợp và chuẩn bị dữ liệu có thể cài đặt trên Cloud Pak for Data.

Với Cp4d, bạn có thể liên tục khám phá những thông tin chi tiết mới, có giá trị khi dữ liệu được thêm vào hệ sinh thái của bạn. 

Hiện đại và được mô-đun hóa

Cp4d cung cấp một kiến ​​trúc phân tích và dữ liệu hiện đại, có tính đàn hồi, khả năng mở rộng và đáng tin cậy. Nền tảng end-to-end có nghĩa là bạn có thể dành ít thời gian hơn để quản lý dữ liệu của mình và nhiều thời gian hơn để sử dụng nó để phát triển doanh nghiệp của bạn. 

Bạn có thể chọn các dịch vụ để cài đặt trên Cp4d để có thể sử dụng tài nguyên của mình một cách thông minh. Cho dù bạn muốn hiện đại hóa kiến trúc dữ liệu của tổ chức, tạo ra thông tin chi tiết theo thời gian thực để thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh hay mang đến trải nghiệm đặc biệt, được tăng cường bởi AI cho khách hàng, Cp4d đều có giải pháp có thể thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển.    

Nếu bạn muốn trở thành một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, Cp4d có thể đặt làm trung tâm của hệ sinh thái ngày.  

Chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu của bạn

Có hai phiên bản Cp4d mà bạn có thể chọn:  

 • Phiên bản doanh nghiệp
 • Phiên bản tiêu chuẩn

Phiên bản tiêu chuẩn có giới hạn về số lượng lõi xử lý ảo (Virtual Processor Core – VPC) mà bạn có thể có trong cluster của mình. Để biết thông tin cụ thể về các giới hạn, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phầm này. 

Link tham khảo:

https://www.ibm.com/support/producthub/icpdata/docs/view/overview/SSQNUZ_latest/cpd/overview/overview.html?t=Overview%20and%20architecture&p=overview

AMIGO, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tích hợp hợp thống sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp, cam kết mang đến cho Quý doanh nghiệp những giải pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả

Để biết thêm chi tiết về các giải pháp, dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp, quý vị vui lòng liên hệ:

 • Tel: +84-24 73 055 666; www.amigo.vn
 • Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà Indochina Plaza Hanoi, Số 241, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà Eximland, số 179EF Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
admin

admin