CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

HPE GreenLake for Block Storage

HPE GreenLake for Block Storage là dịch vụ “storage as-a-service” đầu tiên trên thế giới mà cung cấp tính năng self-service và cam kết 100% availability guarantee, đáp ứng cho các môi trường IT quan trọng. Nó thúc đẩy hiện đại hóa dữ liệu bằng việc cung cấp trải nghiệm vận hành trên đám mây và tính linh hoạt self-service ở mọi lúc mọi nơi. Chuyển đổi cách thức vận hành hệ thống thông thường thành hình thức cung cấp dịch vụ, tập trung vào việc đẩy nhanh kết quả, không phải quản lý cơ sở hạ tầng.

Với dịch vụ này, các tổ chức có thể vận hành hạ tầng lưu trữ nhanh hơn với tính linh hoạt, cho phép quản trị viên có khả năng tự cung cấp lưu trữ ngay lập tức để triển khai ứng dụng bất kỳ một cách nhanh chóng.

Tăng tốc với tính linh hoạt Self-Service

HPE GreenLake for Block Storage đảm bảo tốc độ truy cập nhanh như hạ tầng on-premises và tính linh hoạt khi vận hành bằng khả năng quản trị trên đám mây. Điều này làm cho cơ sở hạ tầng bên dưới trở nên vô hình trong khi chuyển hoạt động sang tập trung vào ứng dụng, không phải cơ sở hạ tầng.

Với HPE GreenLake for Block Storage, quản trị viên có thể dễ dàng cung cấp vùng lưu trữ rất nhanh để tăng tốc triển khai ứng dụng, giải phóng nguồn lực CNTT để làm các công việc có giá trị cao hơn. Chỉ cần chọn cấp lưu trữ (storage tier) và loại workload, chỉ định chính sách dung lượng và mức độ cần bảo vệ, và để trí tuệ do AI điều khiển tự động tối ưu hóa SLA bằng cách đề xuất hệ thống phù hợp nhất cho workload mới của bạn.

Phân bổ dựa theo mục đích sử dụng (Intent-based Provisioning), kết hợp với kiểm soát truy cập theo vai trò (role-based access control), mang đến cho khách hàng trải nghiệm self-service phân bổ đám mây thực tế, không cần chuyên môn cao về lưu trữ. Cho phép chủ các tổ chức triển khai ứng dụng nhanh hơn bằng cách giảm thời gian phân bổ lưu trữ từ ngày hoặc tuần xuống còn vài phút. Với chất lượng dịch vụ (QoS) thông minh có thể đặt ưu tiên cho một workload cụ thể hoặc nhóm ứng dụng để đảm bảo luôn đáp ứng về hiệu suất mong muốn. Trong trường hợp thiếu hụt tài nguyên, các workload có mức ưu tiên thấp nhất sẽ bị giới hạn.

Tiêu dùng như một dịch vụ – as a Service

Chuyển các việc sở hữu và bảo trì cơ sở hạ tầng sang cách thức chỉ cần truy cập và sử dụng nó. Mô hình tiêu thụ dưới dạng dịch vụ linh hoạt cho phép các tổ chức tránh được các vấn đề về cấp phát quá mức và thiếu hụt tài nguyên, hạn chế ngân sách CAPEX và các chu kỳ mua sắm phức tạp.

Báo giá dịch vụ sẽ dựa trên các SLA rõ ràng và đặt hàng rất nhanh chóng. Thay vì khách hàng phải chọn một hệ thống lưu trữ và cấu hình cụ thể cho nó, thì giờ đây chỉ cần chọn từ bốn thông số dịch vụ SLA chính là: cấp độ khả dụng, mức hiệu suất, dung lượng dự phòng và thời hạn đăng ký. Khả năng tự động thay đổi quy mô theo yêu cầu và khi cần thiết, với dung lượng đệm (buffer) được tính toán cho workload hoặc nhu cầu sử dụng không lường trước.

Khách hàng sẽ hưởng lợi khi chuyển từ chi phí đầu tư ban đầu lớn sang đăng ký chi trả hàng tháng và có khả năng dự đoán được mức độ tiêu thụ.

Tương thích với bất kỳ ứng dụng nào

HPE GreenLake for Block Storage cung cấp cam kết 100% availability guaranteed cho các ứng dụng quan trọng và thời gian hoạt động lên tới 99,9999% cho tất cả các workload. Cho phép chạy các ứng dụng quan trọng với dịch vụ lưu trữ bằng công nghệ NVMe có hiệu suất cao, độ trễ siêu thấp.

Các mức service-level availability mà HPE GreenLake for Block Storage có thể cung cấp:

• 100% data availability for Mission Critical block storage.

• 99.9999% data availability for Business Critical block storage.

• 99.9999% data availability for General Purpose block storage.

HPE GreenLake for Block Storage – Tăng tốc quá trình chuyển đổi dữ liệu theo hướng hiện đại, cung cấp nhu cầu lưu trữ dưới dạng dịch vụ và trải nghiệm vận hành trên đám mây, đáp ứng cho mọi khối lượng công việc.

admin

admin