CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Giới thiệu giải pháp SentinelOne EDR

 • 29/01/2024

Giới thiệu

Phát hiện và Phản ứng Điểm cuối (Endpoint Detection and Response – EDR) là một khía cạnh quan trọng của an ninh mạng hiện đại. Khi các cuộc tấn công mạng trở nên phức tạp và thường xuyên, các tổ chức cần có khả năng EDR mạnh mẽ để phát hiện, điều tra và phản ứng đối với các sự cố an ninh.

Endpoint Detection and Response (EDR) là gì?

Endpoint Detection and Response (EDR) là một phương pháp an ninh mạng tập trung vào việc phát hiện và điều tra các sự cố an ninh trên các điểm cuối như máy tính đồng bộ, máy tính xách tay, máy chủ và thiết bị di động. Các giải pháp EDR thu thập và phân tích dữ liệu điểm cuối, lưu lượng mạng và hành vi người dùng để phát hiện các hoạt động bất thường có thể chỉ ra một cuộc tấn công an ninh.

Các giải pháp EDR được thiết kế để cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa thời gian thực, khả năng phản ứng tự động cho các sự cố và khả năng điều tra pháp lý. Các công cụ EDR cho phép đội ngũ an ninh phát hiện và đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa tiên tiến, giảm thiểu rủi ro của việc xâm phạm dữ liệu và các sự kiện an ninh mạng khác.

Tại sao Endpoint Detection and Response (EDR) quan trọng?

An ninh điểm cuối là rất quan trọng đối với các tổ chức hiện đại, vì điểm cuối thường là điểm vào cho các kẻ tấn công mạng xâm nhập vào hệ thống của tổ chức. Các cuộc tấn công mạng như phần mềm độc hại, ransomware và cuộc tấn công lừa đảo thường nhắm vào các điểm cuối để tiếp cận dữ liệu nhạy cảm hoặc triển khai các cuộc tấn công tiếp theo.

Các giải pháp EDR đóng một vai trò quan trọng trong an ninh điểm cuối bằng cách cung cấp khả năng phát hiện và phản ứng đối với mối đe dọa thời gian thực. Với các công cụ EDR, tổ chức có thể nhanh chóng xác định và điều tra các sự cố an ninh, giảm thiểu thời gian phát hiện và phản ứng đối với các mối đe dọa. Điều này giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công mạng và giúp tổ chức phục hồi từ các sự cố an ninh một cách nhanh chóng.

Làm thế nào để Tăng cường An ninh Điểm cuối với Giải pháp EDR

Quản trị viên cần tuân theo một số thực hành tốt để tăng cường an ninh điểm cuối của tổ chức với các giải pháp EDR. Dưới đây là một số bước quan trọng để triển khai EDR một cách hiệu quả:

 • Bước 1: Lựa chọn Giải pháp EDR Đúng

Khi chọn một giải pháp EDR, cần xem xét các nhu cầu và yêu cầu của tổ chức. Tìm kiếm một giải pháp EDR cung cấp khả năng phát hiện mối đe dọa thời gian thực, phản ứng tự động cho các sự cố, và khả năng điều tra pháp lý. Giải pháp cũng nên dễ sử dụng và tích hợp tốt với các công cụ và quy trình an ninh hiện tại của tổ chức.

 • Bước 2: Triển khai Thực Hành Tốt cho An ninh Điểm cuối

Tổ chức nên tuân theo các thực hành tốt nhất (best practices) cho an ninh điểm cuối để tận dụng tối đa từ giải pháp EDR. Điều này bao gồm triển khai các giải pháp chống virus và chống phần mềm độc hại mạnh mẽ, duy trì phần mềm và hệ điều hành luôn được cập nhật, và thực hiện chính sách mật khẩu mạnh mẽ.

 • Bước 3: Theo dõi Hoạt động Điểm cuối và Lưu lượng Mạng

Các giải pháp EDR thu thập và phân tích dữ liệu điểm cuối và lưu lượng mạng để phát hiện các sự cố an ninh. Để đảm bảo giải pháp EDR của tổ chức hiệu quả, quản trị viên phải liên tục theo dõi hoạt động điểm cuối và lưu lượng mạng. Điều này sẽ giúp quản trị viên xác định các hoạt động bất thường và mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

 • Bước 4: Tự động Hóa Phản ứng cho Sự cố

Các giải pháp EDR có thể tự động hóa các quy trình phản ứng cho sự cố, giảm thời gian phát hiện và phản ứng đối với các sự cố an ninh. Khi phát hiện một mối đe dọa tiềm ẩn, giải pháp EDR nên tự động khởi động quy trình phản ứng, như cách ly điểm cuối bị ảnh hưởng, chặn lưu lượng độc hại và thông báo cho đội ngũ an ninh.

 • Bước 5: Thực Hiện Đánh Giá Định Kỳ cho Điểm cuối

Đánh giá định kỳ điểm cuối là quan trọng để đảm bảo giải pháp EDR của tổ chức hoạt động hiệu quả. Thực hiện các đánh giá an ninh định kỳ để xác định các lỗ hổng và yếu điểm trong an ninh điểm cuối của tổ chức, và sử dụng kết quả để cải thiện giải pháp EDR của tổ chức.

Lợi ích của Việc Sử Dụng SentinelOne EDR

SentinelOne EDR là một giải pháp an ninh điểm cuối toàn diện cung cấp cho tổ chức khả năng phát hiện và phản ứng đối với mối đe dọa tiên tiến. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng SentinelOne EDR:

 • Phát hiện và Phản ứng đối với Mối đe dọa thời gian thực

SentinelOne EDR cung cấp khả năng phát hiện và phản ứng đối với mối đe dọa thời gian thực, cho phép đội ngũ an ninh phát hiện và đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với các mối đe dọa tiên tiến. Giải pháp này thu thập và phân tích dữ liệu điểm cuối, lưu lượng mạng và hành vi người dùng để phát hiện các hoạt động bất thường có thể chỉ ra một cuộc tấn công an ninh.

 • Phản ứng Tự động cho Sự cố

SentinelOne EDR tự động hóa các quy trình phản ứng cho sự cố, giảm thời gian phát hiện và phản ứng đối với các sự cố an ninh. Khi phát hiện một mối đe dọa tiềm ẩn, giải pháp EDR tự động khởi động quy trình phản ứng, chẳng hạn như cách ly điểm cuối bị ảnh hưởng, chặn lưu lượng độc hại và thông báo cho đội ngũ an ninh.

 • Khả năng Điều tra Pháp lý

SentinelOne EDR cung cấp khả năng điều tra pháp lý, cho phép đội ngũ an ninh tiến hành điều tra sâu rộng vào các sự cố an ninh. Giải pháp này thu thập dữ liệu chi tiết về điểm cuối, lưu lượng mạng và hành vi người dùng, cung cấp thông tin cần thiết để điều tra và đáp ứng hiệu quả với các sự cố an ninh.

 • Dễ sử dụng và Triển khai

SentinelOne EDR dễ sử dụng và triển khai, là lựa chọn xuất sắc cho các tổ chức muốn nâng cao an ninh điểm cuối của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giải pháp này được thiết kế tích hợp mượt mà với các công cụ và quy trình an ninh hiện tại, giúp triển khai và sử dụng dễ dàng.

 • An ninh điểm cuối Toàn diện

SentinelOne EDR cung cấp an ninh điểm cuối toàn diện, bảo vệ các điểm cuối khỏi nhiều mối đe dọa mạng, bao gồm phần mềm độc hại, ransomware và cuộc tấn công lừa đảo. Giải pháp này sử dụng máy học và phân tích hành vi để phát hiện và chặn mối đe dọa tiên tiến, giảm thiểu rủi ro của việc xâm phạm dữ liệu và các sự cố an ninh mạng khác.

Kết luận

Phát hiện và Phản ứng Điểm cuối (EDR) đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong an ninh mạng hiện đại, khi các tổ chức đối mặt với các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp. SentinelOne EDR là một giải pháp an ninh điểm cuối toàn diện cung cấp khả năng phát hiện và phản ứng đối với mối đe dọa thời gian thực, quy trình phản ứng tự động và khả năng điều tra pháp lý.

SentinelOne EDR có thể giúp tổ chức hưởng lợi từ các khuyến nghị mới nhất của CISA bằng cách cung cấp an ninh điểm cuối toàn diện, tự động hóa quy trình phản ứng cho sự cố và làm cho việc triển khai thực hành tốt cho an ninh điểm cuối trở nên dễ dàng.

Tóm lại, SentinelOne EDR là một lựa chọn xuất sắc cho các tổ chức muốn nâng cao an ninh điểm cuối của mình và bảo vệ khỏi nhiều mối đe dọa mạng. Với khả năng phát hiện và phản ứng đối với mối đe dọa tiên tiến, SentinelOne EDR cung cấp cho tổ chức sự bảo vệ cần thiết để đối mặt với các mối đe dọa mạng hiện nay.