CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Giới thiệu Dell PowerFlex

Dell PowerFlex là một giải pháp ảo hóa lưu trữ sử dụng kiến trúc node-based để mở rộng quy mô tài nguyên bao gồm storage và compute. Rất linh hoạt và có khả năng mở rộng, PowerFlex cho phép kết hợp kiến ​​trúc hai lớp (two-layer) (Server SAN), một lớp (single-layer), storage-only và kiến ​​trúc hỗn hợp (mixed).

PowerFlex được coi là Software Defined Storage, nghĩa là lưu trữ vật lý từ các node được gộp lại với nhau để tạo ra volumes. Volumes được ánh xạ tới các đích, cho phép ứng dụng có quyền truy cập vào storage.

PowerFlex sử dụng nhiều giao thức dựa trên IP để liên lạc giữa hosts và storage. Chúng bao gồm các giao thức file-level TCP/IP, NVMe/TCP, và kết nối TCP/IP độc quyền dành riêng cho PowerFlex.

PowerFlex có thể bắt đầu mở rộng quy mô chỉ với bốn nodes và nền tảng có thể mở rộng tuyến tính tới hàng nghìn nodes mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào. Khi nhiều node hơn được thêm vào cluster, resource pool sẽ tăng lên.

PowerFlex có thể hợp nhất khối lượng công việc đa dạng trong khi vẫn duy trì mức hiệu suất và thông lượng bằng cách tổng hợp các tài nguyên từ các nodes trong cluster.

Việc mở rộng quy mô PowerFlex đạt được bằng cách xây dựng một pool lớn và phân tán loại bỏ các tắc nghẽn I/O trong bất kỳ node nào. Mỗi node đóng góp băng thông, được kết hợp để mang lại tốc độ cao và có thể mở rộng hiệu suất thông lượng ở độ trễ thấp.

Dịch vụ PowerFlex cung cấp bao gồm:

PowerFlex rack

Hệ thống quy mô rack được thiết kế hoàn chỉnh với mạng tích hợp.

PowerFlex appliance

Cho phép tùy chọn mạng (được hỗ trợ), và có thể thêm vào hạ tầng mạng hiện có. Tuy nhiên, sẽ cần có yêu cầu về cấu hình mạng.

PowerFlex custom node

PowerFlex Custom Nodes là các máy chủ được cấu hình để hỗ trợ một Hệ thống PowerFlex. Các máy chủ được kiểm tra và chứng nhận để cung cấp hiệu suất có thể dự đoán được cho nhiều khối lượng công việc khác nhau.

PowerFlex software only

Dành cho triển khai cho doanh nghiệp lớn, có sẵn phần cứng mạnh mẽ.