CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Giải pháp xây dựng đa đám mây: Vmware Cloud Foundation

Sự phát triển của dòng chảy công nghệ thông tin luôn dẫn đầu công nghệ để đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của xã hội cũng như của doanh nghiệp. Với phát triển phần mềm đi từ water fall -> Agile -> DevOps; với kiến trúc của ứng dụng từ monolithic ->nhiều tầng -> microservice, với hạ tầng, nền tảng triển khai ứng dụng từ trực tiếp trên server vật lý->  Server ảo-> Container, với trung tâm dữ liệu on-premises đến cloud.

Ngày nay, khi doanh nghiệp triển khai ứng dụng, rất nhiều trong số đó mặc định được sử dụng dạng native-cloud (container), chạy trên nền tảng Kubernetes và sử dụng kiến trúc microservice. Những thành phần hiện đại này chạy trên hạ tầng cũ của datacenter đã không còn phù hợp, nên việc triển khai ứng dụng lên vùng hạ tầng mới – hạ tầng cloud là tất yếu. Để tận dụng được lợi ích của mô hình cloud, khi này doanh nghiệp sẽ vận hành song song cả hai nền tảng khác nhau, sử dụng nhiều cloud khác nhau từ on premises và off premises àvấn đề khó khăn trong việc đồng nhất với các chính sách của doanh nghiệp trong vận hành. Vậy làm sao để có một nền tảng triển khai, quản lý vận hành một cách dễ dàng, đồng bộ xuyên suốt cả hệ thống cho các loại ứng dụng của doanh nghiệp?

VMware Cloud Foudation là gì?

VMware Cloud Foundation là một bản sản phẩm cung cấp nền tảng đa đám mây cho cả ứng dụng truyền thống và ứng dụng loại mới. Dựa trên những thành công toàn diện của công nghệ software-defined gồm  VMware vSphere® with Kubernetes, VMware vSAN® , VMware NSX-T® Data Center, vàVMware vRealize® Suite, VMware Cloud Foundation cung cấp một bộ đầy đủ về software-defined service như compute, storage, network security, quản lý Kubernetes và quản lý cloud. Kết quả cho chúng ta một cơ sở hạ tầng cloud nhanh nhậy, đáng tin cậy và hiệu quả để cung cấp vận hành đồng nhất qua các môi trường private cloud và public cloud.

Ảo hoá biến tất cả hạ tầng vật lý thành các phiên bản logic hoặc tài nguyên logic (bất kỳ thứ gì từ máy chủ đến hệ điều hành). Ảo hoá giúp mở rộng nhanh và tối ưu sử dụng, thay vì truyền thống chỉ có thể từ 6 -12% phần cứng truyền thống có kích thước cố định, khó mở rộng và sử dụng đầy dủ. Tập hợp công nghệ ảo hóa server, storage, nw tạo ra một hạ tầng định nghĩa bởi phần mềm đầy đủ gọi là trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm (SDDC).

Cloud Computing là một model cho phép cung cấp truy cập phổ biến, thuận tiện và theo yêu cầu vào nhóm chia sẻ tài nguyên máy tính ( network, compute, storage, app, service) nhanh chóng cung cấp và phát hành cho người dùng mà ít tài nguyên vận hành nhất.Với VMware Cloud Foundation cho chúng ta tiếp cận và cho phép ứng dụng chạy trên cả nền tảng private cloud và public cloud để tạo thành mô hình thống nhất về tài nguyên, hybrid cloud. 

Lợi ích

Quản lý các ứng dụng tập trung từ VMs đến container, pod, … trong 1 nền tảng quen thuộc.

Khả năng phục hồi, Qos, security và access control cho cả VM và Container.

Developer có thể tự cung cấp các API để tăng tốc hiệu năng.

Triển khai ứng dụng nhanh với full stack.

Nâng cao quản lý vòng đời hạ tầng.

Bảo mật hơn với Full stack network và bảo mật cho mọi lớp.

Mở rộng mô hình với Hybrid Cloud.

Các thành phần VCF

Bộ giải pháp xây dựng SDDC là tập hợp sức mạnh của công nghệ software-defined

Cloud Builder: công cụ dùng để triển khai các sản phẩm trong bộ giải pháp.

SDDC Manager: quản lý tổng thể hệ thống và day-to-day management. Tự động hóa các quá trình update version, bản path cho các thành phần bên trong bộ giải pháp.

VMware vSphere: Ảo hóa về tính toán (Server virtualization software) gồm vsphere và vCenter quản lý trong toàn hệ thống.

NSX-T for vSphere: cung cấp hạ tầng nw và bảo mật

vRealize Suite : bộ sản phẩm quản lý cloud

  • vRealize Log Insight : quản lý log, phân tích và tích hợp với các hệ thống mở rộng –> giải quyết vấn đề lỗi vật lý . Mặc định cài trong management domain
  • vRealize Automation: là tool tự động hóa cloud, cung cấp IT service qua tự động và các policy định nghĩa trước, cung cấp high level cho dev để phát triển và biến đổi
  • vRealize Operations Manager: quản lý vận hành thông minh từ app đến storage qua hạ tầng vật lý, ảo hóa, cloud

VMware Tanzu: là một danh mục các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng, chạy và quản lý các ứng dụng hiện đại trên bất kỳ đám mây nào. Nó đơn giản hóa các hoạt động đa đám mây trong khi giải phóng các nhà phát triển di chuyển nhanh hơn với khả năng truy cập dễ dàng vào các tài nguyên phù hợp. VMware Tanzu cho phép các nhóm phát triển và vận hành làm việc cùng nhau theo những cách mới để mang lại kết quả kinh doanh biến đổi.

02 Mô hình triển khai

Kiến trúc domain trong SDDC: Dựa trên tính năng của các thành phần bên trong hệ thống, các domain được chia thành 2 vùng: Management domain (dành cho các thành phần quản trị hệ thống như vCenter, vRealize, SDDC Manager …) và Workload Domain (chạy tải trực tiếp cho hệ thống). Hai mô hình triển khai của bộ giải pháp Vmware Cloud Foundation dựa trên các domain:

Consolidated:

Thiết kế hướng tới triển khai các Cloud Foundation nhỏ hơn và use case đặc biệt.

Management và workload domain được chạy chung trong 01 share domain và quản lý chung bởi 1 vCenter.

Sử dụng 02 pool resource khác nhau để tách biệt tài nguyên giữa 02 domain.

Khi add thêm host vào cloud, chúng ta có thể move 1 số VMs ở workload sang một VI workload domain mới, sau đó cần udpate chế độ share và reservation trên compute resource pool trong management domain.

Standard

Management domain chạy riêng 1 domain, user domain deploy riêng trên 1 Virtual Infratructure  ( VI) workload domain. Mỗi domain được quản lý bởi các vCenter Server Instance khác nhau cung cấp khả năng mở rộng và khả năng quản lý tự động license và vòng đời.

admin

admin