CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Phần mềm sao lưu dữ liệu Dell PowerProtect Data Manager

  • 22/05/2024

Dell PowerProtect Data Manager là giải pháp phần mềm tiên tiến cho việc sao lưu và bảo vệ dữ liệu trong môi trường doanh nghiệp. Phần mềm này tích hợp các tính năng mạnh mẽ để đáp ứng mọi nhu cầu sao lưu hiện nay, đặc biệt quan trọng khi dữ liệu ngày càng phức tạp. Sử dụng cơ chế sao lưu đa luồng song song và Transparent Snapshot cho máy ảo, PowerProtect Data Manager giúp giảm thời gian sao lưu hàng ngày và tác động đến ứng dụng đang hoạt động. Phần mềm cho phép tự động hóa và tập trung hóa quá trình sao lưu và khôi phục, đảm bảo dữ liệu quan trọng được bảo vệ nhanh chóng, an toàn và dễ quản lý, giúp người dùng yên tâm khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra lỗi, mất dữ liệu hoặc sự cố hệ thống..

Quản lý sao lưu và khôi phục tập trung

PowerProtect Data Manager cung cấp quản lý tập trung cho cả quá trình sao lưu và khôi phục dữ liệu trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm đám mây và tại chỗ:

  • Hỗ trợ đầy đủ các môi trường VMware, Unix/AIX, Windows, RedHat, CentOS, OpenShift, Rancher, Xen, KVM, VIOS, Solaris Zones, OpenStack, OracleVir, v.v.
  • Các ứng dụng quan trọng như Oracle, MySQL, MSSQL, Lotus, Meditech, Exchange, SharePoint, Active Directory, SAP/SAP HANA, PostgreSQL, Sybase, MongoDB, ElasticSearch, MariaDB, Cassandra, Kafka, Kubernetes, v.v.
  • Storage area networks (SAN), Network-attached storage (NAS) và Direct-attached storage (DAS)
  • Các môi trường lưu trữ dữ liệu đa dạng như Disk array, hệ thống lưu trữ khử trùng lặp, lưu trữ đám mây, Azure, S3 AWS, GCP, VMware Cloud, Container, Aurora, Dynamo, RDS, EBS, v.v.

Dễ dàng quản lý

  • Giao diện quản lý dựa trên nền tảng web
  • Tích hợp báo cáo, tạo cấu hình thiết bị, chính sách sao lưu, cũng như giám sát quá trình sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Hiệu năng và bảo mật

Hiệu năng và bảo mật là hai yếu tố then chốt trong việc sao lưu và bảo vệ dữ liệu. PowerProtect Data Manager đảm bảo hiệu suất cao và an ninh dữ liệu bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến như Array-based Snapshot, Continuous Data Protection (CDP) và VMware vStorage API for Data Protection, giúp quá trình sao lưu nhanh chóng và hiệu quả. Phần mềm hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật như FIPS 140-2, mã hóa AES 256-bit, kiểm soát truy cập Secure Lockbox, xác thực người dùng và phân quyền dựa trên vai trò.

Ngoài ra, PowerProtect Data Manager tích hợp xác thực đa yếu tố (MFA), phân quyền và lưu log hệ thống, giúp quản lý và truy vết các hoạt động một cách hiệu quả. Quản trị viên có thể thiết lập phân quyền và tích hợp với hệ thống AD, LDAP để xây dựng chính sách sao lưu phù hợp cho từng người dùng.

Khả năng tích hợp với điện toán đám mây

Với sự phát triển của các công nghệ đám mây và nền tảng ảo hóa, các thiết bị sao lưu cần khả năng thích ứng, bảo mật, đáng tin cậy, có thể mở rộng và tích hợp với điện toán đám mây. PowerProtect Data Manager, với tính năng auto tiering, tự động phân tải và phục hồi dữ liệu từ các môi trường đám mây khác nhau, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc kiểm soát và bảo vệ dữ liệu. Quản trị viên có thể thiết lập chính sách sao lưu cho từng vùng và loại dữ liệu trên giao diện quản lý tập trung của Data Manager..

  • Dữ liệu sao lưu được phân tầng tới các vùng lưu trữ đám mây khác nhau, đã được khử trùng lặp (unique backup data), giúp khách hàng tối ưu dung lượng tài nguyên trên các môi trường đám mây và giảm chi phí vận hành.
  • Dữ liệu điều khiển (meta data) được lưu trên thiết bị chuyên dụng PowerProtect Data Domain Virtual, vùng DD Cloud Tier, giúp khách hàng kiểm soát chủ động và có chính sách sao lưu và khôi phục phù hợp từng giai đoạn, không bị ràng buộc bởi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP).