CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Couchbase Server

Các doanh nghiệp hiện đang đối mặt với thách thức từ việc phải đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của khách hàng trong thời gian thực. Để đáp ứng các nhu cầu này, doanh nghiệp cần có hệ thống cơ sở dữ liệu mới đủ linh hoạt để có thể lưu trữ dữ liệu mà không cần phải lưu dữ liệu vào một cấu trúc cứng nhắc. Cơ sở dữ liệu mới này còn phải có khả năng sẵn sàng 24x7x365 cũng như có khả năng mở rộng để đảm bảo hiệu năng của cơ sở dữ liệu và trải nghiệm khách hàng không bị ảnh hưởng khi hệ thống có tải tăng đột biến.

Các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database) truyền thống không đủ linh hoạt cũng như khả năng mở rộng hạn chế không thể đáp ứng các yêu cầu mới của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp thường sử dụng một cơ sở dữ liệu riêng cho mỗi dịch vụ, dự án. Điều này khiến chi phí bị đẩy lên cũng như việc quản trị dữ liệu rất phức tạp. Doanh nghiệp cần một giải pháp cơ sở dữ liệu vừa có khả năng như một hệ thống quản trị dữ liệu quan hệ (RDBMS) đồng thời cũng có khả năng mở rộng và linh hoạt như các cơ sở dữ liệu NoSQL. Couchbase Server chính là giải pháp này.

Couchbase Server có thể được triển khai tại DC của khách hàng hoặc trên bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cloud nào. Tính năng cross-data center replication (XDCR) của Couchbase Server giúp doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu hai chiều giữa các DC cũng như đồng bộ lên cloud.

Kiến trúc memory-first của Couchbase Server có thời gian phản hồi dưới mili-giây với độ sẵn sàng 99.999% giúp khách hàng dễ dàng đáp ứng các yêu cầu tăng đột biến mà không cần phải đầu tư giải pháp bộ nhớ đệm (cache).

Một lợi thế lớn của Couchbase so với các giải pháp NoSQL khác là Couchbase cung cấp ngôn ngữ truy vấn tương thích với SQL với các tính năng join, net, unnest, group, sort và các chức năng xử lý dữ liệu khác. Couchbase cũng hỗ trợ giao dịch ACID (Atomic, Consistent, Isolated, Durable), đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.


Kiến trúc của Couchbase Server với các dịch vụ có thể được triển khai trên một node
hoặc mở rộng độc lập theo từng dịch vụ trên nhiều node tùy theo yêu cầu.

Các lợi ích mà Couchbase đem lại cho doanh nghiệp:

  • Hỗ trợ bẩm sinh (native) JSON document.
  • Ngôn ngữ truy vấn tương thích với SQL (SQL++): Để sử dụng SQL với các cơ sở dữ liệu NoSQL, doanh nghiệp thường phải trích xuất dữ liệu sang một cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống.  Couchbase cho phép người dùng truy vấn dữ liệu trực tiếp sử dụng các công cụ SQL phổ biến.
  • Giao dịch ACID đảm bảo tính chính xác của dữ liệu: Với Couchbase, doanh nghiệp có thể đảm bảo giao dịch ACID mà không cần phải chạy một cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Hỗ trợ full-text search: hầu hết dữ liệu được tạo ra ngày nay là dữ liệu phi cấu trúc và việc tìm kiếm text trong dữ liệu phi cấu trúc cần các kỹ năng đặc biệt. Couchbase hỗ trợ tính năng full-text search native trên các câu truy vấn SQL.
  • Mở rộng hiệu năng và mở rộng theo ứng dụng độc lập với khả năng mở rộng đa chiều (Multi-dimensional Scaling).
  • Multi-master, multi-region cluster với khả năng nhân bản dữ liệu hai chiều với tính năng Cross-data center replication (XDCR).
  • Có phiên bản mã nguồn mở và phiên bản dành cho doanh nghiệp.

Hơn 30% các công ty trong danh sách Fortune100 đang chạy ít nhất một ứng dụng của họ trên Couchbase. Một ngân hàng lớn của Việt Nam đang sử dụng Couchbase cho ứng dụng e-wallet, lưu log giao dịch.

admin

admin