CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Các tính năng mới của SingleStore 8.0 – Phần 2

Tìm kiếm nhanh hơn tới 100 lần trên các cột JSON

Tìm kiếm tăng tốc các truy vấn bằng cách tránh các thao tác đọc hoặc giải nén dữ liệu (dạng cột) không cần thiết. Bằng cách sử dụng các bảng lưu dữ liệu dạng cột (dạng universal storage), điều này đạt được bằng cách truy cập trực tiếp vào dữ liệu cần đọc trong một segment (chứa các hàng cần đọc) thay vì giải mã toàn bộ segment/cột.

SingleStore đang mở rộng khả năng tìm kiếm trên columnstore sang hai đối tượng mới:

  • Các cột có kiểu dữ liệu JSON
  • Dữ liệu dạng string

Với khả năng tìm kiếm nhanh trên các cột có kiểu dữ liệu JSON, khách hàng có thể mong đợi thấy những cải tiến đáng kể về hiệu suất (nhanh hơn tới 100 lần) đối với các ứng dụng giao dịch hoạt động với JSON và định dạng bảng universal storage.

Tính năng này làm cho SingleStoreDB trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn hơn cho các cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB hay gặp khó khăn với phân tích thời gian thực và truy vấn phức tạp.

Thông lượng tốt hơn gấp 2-3 lần đối với các giao dịch có dữ liệu chuỗi

Trước đây, giải mã cấp hàng không hỗ trợ một số dữ liệu nén nhất định (mã hóa LZ4 hoặc RLE). Với sự hỗ trợ mở rộng này, SingleStore hy vọng khách hàng sẽ nhận được hiệu năng tăng gấp 2-3 lần đối với dữ liệu giao dịch trên dữ liệu nén.

Disk spilling, hiện được hỗ trợ cho tất cả các hoạt động truy vấn chính

Disk spilling là cách SingleStoreDB xử lý các truy vấn yêu cầu nhiều RAM hơn khả năng đáp ứng của server (dễ nhầm với việc đẩy dữ liệu từ đĩa sang object storage)

Trước đây (ở các phiên bản 7.5, 7.8), disk spilling chỉ áp dụng cho các hoạt động của hash group. Giờ đây, disk spilling được hỗ trợ cho các hàm hash join, cửa sổ và sắp xếp. Tất cả các truy vấn hiện đều được thực hiện tốt — ngay cả khi dung lượng RAM được yêu cầu nhiều hơn RAM server đang có.

Một số khách hàng sử dụng SingleStore, bao gồm cả LiveRamp, đã có thể khắc phục sự cố thiếu bộ nhớ khi truy vấn với một số kịch bản phân tích đồng thời trên phiên bản 8.0.

Bảo mật: Xác thực có liên kết với OAuth 

SingleStoreDB Cloud trước đây đã hỗ trợ Single-Sign-On (SSO) thông qua Ping, Okta và Azure Active Directory. Ngay cả với các cơ chế SSO này, nếu khách hàng sử dụng nhiều ứng dụng với SingleStoreDB (chẳng hạn như Tableau để phân tích và cổng thông tin dựa trên web tùy chỉnh), thì họ vẫn cần xác thực riêng ở một số nơi. Việc này dẫn đến sự bất tiện trong trải nghiệm khách hàng.

Hầu hết khách hàng ngày nay yêu cầu một số hình thức xác thực có liên kết để cung cấp quyền truy cập an toàn, được chỉ định vào nhiều ứng dụng. Hai giao thức phổ biến nhất để xác thực có liên kết là SAML (mà chúng tôi đã hỗ trợ) và OAuth.

OAuth rất phổ biến trong phát triển ứng dụng hiện đại (web/di động/chơi game/IoT). Với bản 8.0, SingleStore sẽ mở rộng hỗ trợ cho xác thực có liên kết bằng OAuth trên dịch vụ Đám mây. Với sự hỗ trợ cho OAuth, người dùng có cơ chế xác thực đơn giản hơn. Ngoài ra, điều này cho phép khách hàng sử dụng giao thức OpenID Connect (OIDC) mới và an toàn hơn.

Điều chỉnh quy mô sử dụng: Tạm dừng và tiếp tục sử dụng tài nguyên.

SingleStore hỗ trợ việc tạm dừng và tiếp tục sử dụng tài nguyên. Khách hàng có thể tạm dừng không gian làm việc ngay lập tức khi thấy không cần thiết và tiếp tục trở lại khi cần. Khách hàng có thể quản lý tập trung chức năng này trên quy mô lớn (ví dụ: hàng nghìn thực thể) bằng Management API và Cổng thông tin.

Tính năng này giúp khách hàng kiểm soát chi phí tốt hơn bằng cách tránh tiêu tốn tài nguyên mà họ không thực sự cần, dẫn đến tổng chi phí sở hữu thấp hơn.

Điều này cũng cho phép SingleStoreDB có khả năng cạnh tranh về chi phí đối với các khối lượng công việc không liên tục như phân tích hàng loạt và phát triển ứng dụng gốc trên đám mây.

Giám sát lịch sử và thời gian thực

CPU, Bộ nhớ và Persistent Cache là nhiên liệu cho để database engine vận hành. Thiếu tài nguyên có thể làm chậm ứng dụng và khối lượng công việc phân tích. Do đó, ba chỉ số này là những số liệu đầu tiên mà người dùng cần kiểm tra khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. SingleStore đã triển khai giám sát thời gian thực cho các chỉ số chính này trên portal (xem hình ảnh bên dưới).

Bên cạnh khả năng theo dõi được các chỉ số thời gian thực, người quản trị cũng có thể phân tích bối cảnh lịch sử cần thiết để chẩn đoán các vấn đề quan trọng. Chẳng hạn, khách hàng có thể muốn xem hệ thống của họ hoạt động như thế nào trong thời gian nhu cầu tăng cao và dựa vào đó có thể lên kế hoạch mở rộng quy mô.

Người dùng có thể xem các số liệu này qua Cluster Detailed View Grafana dashboard. Đây là tính năng được thiết lập sẵn cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ cloud.

Tham khảo:

https://www.singlestore.com/blog/toys-for-developers-80/

admin

admin