CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Bạn có biết IBM Cloud Pak for Watson AIOps giúp doanh nghiệp nhiều như thế nào?

Đổi mới nhanh hơn, giảm chi phí vận hành và chuyển đổi các hoạt động CNTT (ITOps) trong bối cảnh luôn thay đổi với nền tảng AIOps mang lại khả năng hiển thị dữ liệu hiệu suất và các yếu tố phụ thuộc trên các môi trường. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và tự động hóa để giúp các nhà quản lý ITOps và Kỹ sư độ tin cậy của trang web (SRE) giải quyết việc quản lý và khắc phục sự cố.
Nếu bạn đang tìm kiếm IBM® Netcool® Operations Insight hoặc bất kỳ dịch vụ quản lý CNTT nào trước đây của IBM, thì IBM Cloud Pak dành cho Watson AIOps là sự phát triển của quyền hiện tại của bạn.

Nền tảng AIOps cho phép ra quyết định trong suốt quá trình thiết kế, triển khai,
thực hiện và vận hành các hoạt động bằng cách tự động hóa ngữ cảnh của
khối lượng lớn, đa dạng của dữ liệu hoạt động. Các nhà lãnh đạo I&O nên sử dụng
Nền tảng AIOps để phân tích và chia sẻ vòng đời ứng dụng
hiểu biết sâu sắc, làm cho kinh doanh kỹ thuật số có thể quan sát được.”
Phần nghiên cứu này của Gartner cung cấp các phương pháp tiếp cận sáng tạo có thể giúp người mua và người hành nghề thúc đẩy hoạt động kinh doanh mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Đọc báo cáo để tìm hiểu thêm về bối cảnh AIOps.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/9/897/ENUS222-249/index.html

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=a-HM7THyQJo&t=7s

‼ LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi để được tư vấn

📌 Địa chỉ: 241 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

🤙🏻 Theo dõi chúng tôi tại

🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: amigo.vn

📲𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/@everythingwithamigo7077

admin

admin