CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB). 
Trụ sở chính: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 62760068; Fax: (04) 62760069.

TTDVKH 24/7: (04) 62585858 hoặc 1800 8180

 Email: vib@vib.com.vn

Website: https://vib.com.vn

vibbank pic