CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ: 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP HCM

Điện Thoại: (+84) 83 9320 420

Fax: (+84) 83 9320 424

Email: info@sacombank.com

WebSite: http://www.sacombank.com.vn/

Sacombank pic