CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Ngân hàng phát triển Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 3 736 5659

Fax; 84 4 37365672

Website: http://www.vdb.gov.vn/

vdb pic