CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: Số 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: (84-43)934.3327

Thư điện tử: thuongtrucweb@sbv.gov.vn, webmaster@sbv.gov.vn

WebSite: http://www.sbv.gov.vn/

NH nha nuoc pic