CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 19009247 / (+84-4) 22200588 – Fax: (+84-4) 22200399
Website: http://bidv.com.vn/

BIDV PIC