CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Giải pháp Dịch vụ tài chính cá nhân

Amigo đã đầu tư chiến lược vào mảng Thanh toán đa dịch vụ tại quầy và dịch vụ Phân phối mã thẻ điện tử (ePost). Đây là nền tảng quan trọng để công ty có thể kết hợp được thế mạnh về công nghệ thông tin với các giải pháp phân tích dữ liệu & marketing hướng đối tượng nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân hóa tới khách hàng đại chúng, bao gồm:

Giải pháp & Dịch vụ giao dịch

  • Hạ tầng thanh toán
  • Cổng thanh toán trực tuyến
  • Thanh toán hóa đơn trực tuyến
  • Chuyển tiền kiều hối

Giải pháp phân tích dữ liệu

  • Giải pháp phân tích dữ liệu
  • Phân tích thông tin tín dụng cá nhân

 Giải pháp marketing hướng đối tượng

  • Marketing dịch vụ tài chính cá nhân