CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Giải pháp Công nghệ thông tin

Cùng với đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới, Amigo luôn tư vấn và đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược, phù hợp với từng khách hàng. Cam kết của chúng tôi với khách hàng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp tối ưu tổng thể mà hơn thế nữa, kết hợp với đối tác của mình, chúng tôi luôn nỗ lực để giúp khách hàng biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin

Giải pháp hạ tầng mạng LAN, WAN

Giải pháp Hệ thống máy chủ, lưu trữ

Giải pháp Hạ tầng Trung tâm dữ liệu

 • Giải pháp Trung tâm thông tin liên lạc
 • Giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến
 • Giải pháp Ảo hóa, Điện toán đám mây
 • Giải pháp Sao lưu, khôi phục dữ liệu và phục hồi thảm họa

Giải pháp an ninh, bảo mật

 • Giải pháp bảo vệ an ninh mạng đa lớp
 • Giải pháp bảo mật cho mạng LAN, WAN
 • Giải pháp bảo mật cho ứng dụng, web và e-mail
 • Giải pháp phòng chống tấn công và thâm nhập trái phép
 • Giải pháp chứng thực, chữ ký số trên nền PKI
 • Giải pháp mã hóa dữ liệu, mã hóa đường truyền
 • Giải pháp phòng chống rò rỉ dữ liệu
 • Giải pháp bảo mật cho Trung tâm dữ liệu
 • Giải pháp bảo mật cho hạ tầng ảo hóa
 • Giải pháp bảo mật cho điện toán đám mây

Nghiệp vụ ngân hàng, tài chính

 • Giải pháp Ngân hàng cốt lõi
 • Giải pháp Chống rửa tiền
 • Giải pháp Quản lý rủi ro
 • Giải pháp Quản lý nguồn vốn
 • Giải pháp Định giá điều chuyển vốn
 • Giải pháp Quản lý Tín dụng – Khởi tạo vay – Thu hồi nợ

Các giải pháp nghiệp vụ

 • Giải pháp Quản trị nguồn tài nguyên doanh nghiệp (ERP)
 • Giải pháp Datawarehouse /Business Intelligent/Business Analytics (DWH/BI/BA)
 • Giải pháp Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Giải pháp Quản trị nội dung số trong doanh nghiệp (ECM)
 • Giải pháp Tự động hóa quy trình doanh nghiệp (BPM)
 • Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý (IM)
 • Giải pháp Quản lý cơ sở dữ liệu (DM)
 • Giải phảp Quản trị nội dung số (DCM)

Đối với khối chính phủ

 • Giải pháp Chính phủ điện tử cốt lõi
 • Giải pháp Tin học hóa Quản lý Hành chính Nhà nước