CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Đối tác

Là đơn vị cung cấp Dịch vụ CNTT và Giải pháp Dịch vụ Tài Chính cá nhân hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi chứng minh năng lực thông qua hiệu quả công việc với khách hàng và đặc biệt là mối quan hệ bền vững được thiết lập chặt chẽ với từng đối tác.

Đối tác của chúng tôi là các nhà cung cấp thiết bị và giải pháp hàng đầu thế giới, thuộc nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau như: công nghệ mạng, máy chủ, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, hệ thống bảo mật, phần mềm ứng dụng, công nghệ viễn thông cũng như các sản phẩm và giải pháp chuyên dụng khác.

Mối quan hệ giữa Amigo và đối tác được gắn kết trên cơ sở cùng hướng tới khách hàng. Chúng tôi cùng hết lòng phục vụ khách hàng không chỉ bằng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo mà còn là sự tận tâm, sáng tạo không ngừng vì lợi ích khách hàng như phương châm hành động “CAM KẾT SÁNG TẠO”.

  • IBM Platinum Partner
  • Palo Alto Platinum partner
  • VMware Principal Partner
  • Veeam Silver partner
  • Splunk partner
  • Uipath Gold Partner
  • Allied Telesis Gold Partner
  • Dell Platinum Partner
  • Aruba Gold partner
  • Microsoft Gold Partner