CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Dịch vụ phần mềm

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã triển khai nhiều dự án lớn và phức tạp, chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng và đem đến cho khách hàng sản phẩm phần mềm có chất lượng cao nhất. Các dịch vụ phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm:

  • Phần mềm đóng gói
  • Phần mềm theo lĩnh vực, ngành nghề
  • Gia công phần mềm

Nhiều sản phẩm phần mềm của Amigo đã và đang được sử dụng hiệu quả tại nhiều khách hàng với nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính, Bộ ngành Chính phủ.