CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Dịch vụ Công nghệ thông tin

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để để đánh giá chính xác các vấn đề vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Từ đó, hỗ trợ khách hàng phân tích, hiểu rõ các vấn đề về công nghệ dưới góc độ kinh doanh và nhu cầu của thị trường để đưa ra các giải pháp thích hợp. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho khách hàng những công nghệ phù hợp nhất, đáp ứng chính xác các yêu cầu về kỹ thuật cũng như đạt hiệu quả kinh tế cao. Amigo phấn đấu hỗ trợ khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh trên những thị trường mới với chi phí tối ưu.

  • Tư vấn và xây dựng chiến lược CNTT
  • Đánh giá và lập kế hoạch CNTT
  • Tối ưu hệ thống CNTT
  • Tích hợp và triển khai hệ thống CNTT
  • Tư vấn – Hỗ trợ xử lý sự cố