CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Chứng chỉ ISO

Amigo chính thức nhận được Chứng chỉ ISO 9001:2015 từ BSI (Viện tiêu chuẩn Anh) – đơn vị hàng đầu ở Anh (SupperBrands) và trên toàn cầu về chứng nhận và đào tạo.

Tải file ISO