CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: SI Engineer (Intel-Based Team)/Kỹ sư tích hợp Hệ thống

1. Mô tả công việc: Thực hiện công việc triển khai dự án, hỗ trợ dự án sau triển khai. Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các …

Tuyển dụng vị trí: Senior SI Engineer (Intel-Based Team)/Kỹ sư tích hợp Hệ thống cao cấp

1. Mô tả công việc: Thực hiện công việc triển khai dự án, hỗ trợ dự án sau triển khai. Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các …

Tuyển dụng vị trí: Senior SI Engineer (Unix Team)/Kỹ sư tích hợp Hệ thống cao cấp

1. Mô tả công việc: Thực hiện công việc triển khai dự án, hỗ trợ dự án sau triển khai. Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các …

Tuyển dụng vị trí: Account Manager – SU6

1. Mô tả công việc: Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát triển những cơ hội kinh doanh sản phẩm, giải pháp CNTT cho khách …

Tuyển dụng vị trí: Account Manager (Telco) – SU5

1. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm về quan hệ với khách hàng phụ trách. Hiểu biết về thông tin thị trường, hiểu rõ về nhu cầu của khách …

Tuyển dụng vị trí: Senior Pre-sales System Engineer/Chuyên gia tư vấn giải pháp System

1. Mô tả công việc: Tìm hiểu và xác định nhu cầu về mảng system của khách hàng; Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: về kiến trúc, giải pháp, …

Tuyển dụng vị trí: Senior Pre-sales Sercurity Engineer / Chuyên gia tư vấn giải pháp Bảo mật

1. Mô tả công việc: Tìm hiểu và xác định nhu cầu về mảng Bảo mật của khách hàng; Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn cao cấp: về kiến …

Tuyển dụng Vị trí: DevOps Engineer – SSC2

1. Mô tả công việc: Tham gia triển khai các dự án về Microservices/Container cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng (MB, VP, VIB, TCB…); Thực …

Tuyển dụng Vị trí: Integration Software Engineer/ Chuyên Viên Phần Mềm Tích Hợp

1. Mô tả công việc: Nghiên cứu và tư vấn giải pháp dựa trên các giải pháp phần mềm của hãng. Phát triển các module theo kiến trúc Microservice có …

Tuyển dụng Vị trí: Senior Data Engineer – SSC1

1. Mô tả công việc: Triển khai các dự án về data chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. Đầu mối trong các trao đổi về kỹ thuật …