CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tuyển dụng

PHÒNG KINH DOANH HCM: Tuyển dụng Vị trí Pre-sales Specialist / Chuyên gia tư vấn mảng System

PHÒNG KINH DOANH HCM Vị trí Pre-sales Specialist / Chuyên gia tư vấn mảng System Mức lương: 20-25 triệu Số lượng: 01 Mô tả công việc   Tìm hiểu quy …

Tuyển dụng: Vị trí R&D Executive

PHÒNG R&D Vị trí: R&D Executive Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương: 13.000.000 – 18.000.000 Mô tả công việc Nghiên cứu, phân tích mô hình kinh doanh, thị trường, sản …

Tuyển dụng: Vị trí Project Manager

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN Số lượng cần tuyển: 02 Mức lương: 15.000.000 – 25.000.000 Mô tả công việc Nghiên cứu và đánh giá hợp đồng với khách hàng/đối tác …

Tuyển dụng: Vị trí Software Solution Specialist

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương: 15.000.000 – 22.000.000 Mô tả công việc Triển khai các dự án tích hợp giải pháp phần mềm …

Tuyển dụng: Technical Support (Facilities Services)

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Số lượng cần tuyển:01 Mức lương: 9.000.000 – 12.000.000 Mô tả công việc Thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT Hỗ trợ các vấn …

Tuyển dụng: Chuyên viên Tích hợp Hệ thống (Senior SI Specialist – Neworking)

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương: 18.000.000 – 22.000.000 Mô tả công việc Thiết kế và triển khai hệ thống mạng, đặc biệt hệ thống …

Tuyển dụng: Nhân viên Tích hợp hệ thống (SI Specialist – Storage Team)

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương: 14.000.000 – 22.000.000 Mô tả công việc Thực hiện công việc triển khai dự án Hỗ trợ dự án …

Tuyển dụng: Nhân viên Tích hợp hệ thống (SI Specialist – Virtualization & Redhat Team)

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Nhân viên Tích hợp hệ thống (SI Specialist –  Virtualization & Redhat Team) Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương: 14.000.000 -22.000.000 Mô tả công việc …

Tuyển dụng: Chuyên viên Tích hợp hệ thống (Senior SI Specialist – Virtualization & Redhat Team)

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Chuyên viên Tích hợp hệ thống (Senior SI Specialist –  Virtualization & Redhat Team) Số lượng tuyển: 01 Mức lương: 18.000.000 – 30.000.000 Mô tả công …

Tuyển dụng: SI Specialist/ Chuyên viên Tích hợp Hệ thống (Unix Platform Team)

PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Vị trí: SI Specialist/ Chuyên viên Tích hợp Hệ thống  (Unix Platform Team) Số lượng tuyển: 02  Mức lương: 14.000.000 – 30.000.000 VNĐ Mô tả công …