CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tuyển dụng

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 2023

AMIGO INTERNSHIP PROGRAM 2023 – Chương trình tìm kiếm và bồi dưỡng những ứng viên trẻ tài năng trong lĩnh vực CNTT, mang đến cơ hội được thực tập, học …

Tuyển dụng Vị trí: Chuyên viên tích hợp hệ thống SI Specialist (Storage Team)

Mô tả công việc Thực hiện công việc triển khai dự án; Hỗ trợ dự án sau triển khai; Lập và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến quá …

Tuyển dụng: Chuyên viên tích hợp hệ thống SI Specialist (Security Technology Team)

Mô tả công việc: Triển khai các giải pháp về an toàn thông tin, bảo mật hệ thống cho khách hàng. Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng. Phối …

HCM – Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên tư vấn giải pháp Bảo mật

1. Mô tả công việc: Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng; Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: …

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên tích hợp hệ thống (SI Specialist – Facilities Services)

1. Mô tả công việc: Thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT; Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến triển khai dự án, tư vấn khách hàng …

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật (Technical Support – Facilities Services)

1. Mô tả công việc: Thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến triển khai dự án, tư vấn khách hàng …

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Kinh doanh mảng Bảo mật (Product Manager)

1. Mô tả công việc: Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, giải pháp về hệ thống Bảo mật, Thu thập, tìm kiếm thông tin của các khách hàng tiềm …

Chuyên viên Tư vấn giải pháp Dữ liệu

Mô tả công việc Giới thiệu giải pháp về data với khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. Thực hiện demo tính năng sản phẩm, triển …