CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tuyển dụng

Tuyển dụng Vị trí: Chuyên viên tư vấn phần mềm tích hợp (Integration Specialist)

1. Mô tả công việc: Giới thiệu giải pháp về tích hợp (Integration) với khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. Thực hiện demo tính năng …

Tuyển dụng Vị trí: Chuyên viên Tuyển dụng (Talent Acquisition)

1. Mô tả công việc: Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thu hút nhân tài; Thực hiện tuyển dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm; Xây …

Tuyển dụng Vị trí: Chuyên gia tư vấn giải pháp Mạng-Bảo mật (Network & Security Presales)

1. Mô tả công việc: Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng; Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: …

Tuyển dụng Vị trí: Nhân viên Kinh doanh (Sales Executive)

1. Mô tả công việc Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện tại của Công …

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Kinh doanh (Account Manager)

1. Mô tả công việc Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát triển những cơ hội kinh doanh sản phẩm, giải pháp CNTT cho khách …

Tuyển dụng Vị trí: Nhân viên Cải tiến và Quản lý Chất lượng (Quality Management Executive

1. Mô tả công việc: Duy trì, giám sát, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng và An toàn thông tin Tham gia đánh giá nội bộ, phân tích …

Tuyển dụng Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh khối Telco (Senior Account Manager)

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm về quan hệ với khách hàng phụ trách. Hiểu biết về thông tin thị trường, hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng. …