CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tuc khac

Giới thiệu Dell PowerEdge MX7000

Trong những năm gần đây, sức mạnh của công nghệ điện toán đã phát triển một cách đáng kinh ngạc, và các máy chủ thông thường ngày càng không đủ …

Veeam Data Platform v12 và HPE

Nâng cao kỳ vọng về giải pháp bảo vệ dữ liệu với Hewlett Packard Enterprises (HPE) và Veeam Data Platform® v12. Doanh nghiệp yêu cầu, Veeam và HPE đáp ứng! …