CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Sản phẩm & Dịch vụ

Transforming Banking with IBM LinuxONE at TECHCOMBANK

Solution description : Provided IBM LinuxONE Emperor II servers and related software products to transform and consolidate Techcombank’s infrastructure. Solution details: 3 main phases for workload migration to LinuxONE: Phase …

Giải pháp IBM Security QRadar SIEM: giải quyết những đe dọa về lỗ hổng thông tin

Từ chính phủ, quân đội, các tập đoàn, bệnh viện, cơ sở kinh doanh… đến người dùng đều có những thông tin bí mật riêng về khách hàng, nhân viên, …

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY-CLOUD COMPUTING” Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Như chúng ta đã biết, trên thế giới khái niệm và ý tưởng “Điện toán đám mây – Cloud Computing” được hình thành từ nhữ năm 1969. Tuy nhiên, kể …

Xu hướng sử dụng tủ đĩa lưu trữ Flash tại Việt Nam

Bạn chắc chắn sẽ không mua Flash về chỉ để chứa dữ liệu!                                   …