CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tuyển dụng

Chuyên viên Tích hợp Hệ thống (Unix System)

Mức Lương: Lên tới 32,000,000VND Mô tả công việc Thực hiện công việc triển khai dự án; Hỗ trợ dự án sau triển khai; Lập và lưu trữ các hồ sơ …

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh (Account Manager

Mức lương: up to 30.000.000Đ Mô tả công việc Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm, giải …

Vị trí: Chuyên viên Tuyển dụng

Số lượng: 01  Mức lương: Up to 25.000.000 triệu Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thu hút nhân tài; Thực hiện tuyển dụng …

AMIGO Tuyển dụng: Data Specialist

Số lượng cần tuyển: 02 Mô tả công việc +Triển khai các dự án về data chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. – Đầu mối trong các trao đổi …

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Tích hợp hệ thống (Storage system)

Số lượng: 01 Mức lương up-to 20.000.000VND Mô tả công việc Thực hiện công việc triển khai dự án; Hỗ trợ dự án sau triển khai; Lập và lưu trữ …

Tuyển dụng Vị trí: Software Solutions Specialist

Số lượng: 02 Mức lương  (Up to – VNĐ): 20,000,000 Mô tả công việc Triển khai các dự án tích hợp giải pháp phần mềm chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính, …

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (Pre-sales Specialist)

Số lượng: 03 Mức lương  (Up to – VNĐ): 26,000,000 Mô tả công việc Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng; …

Tuyển dụng: Vị trí Technical Support (Facilities Services)

Số lượng: 04 Mức lương  (Up to – VNĐ): 12,000,000 Mô tả công việc Thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến triển …

Tuyển dụng: Nhân viên Tích hợp hệ thống (Intel-based System)

Số lượng: 02 Mức lương  (Up to – VNĐ):20,000,000 Mô tả công việc Thực hiện công việc triển khai dự án; Hỗ trợ dự án sau triển khai; Lập và lưu …

Tuyển dụng Vị trí: Nhân viên Tích hợp Hệ thống (Security)

Mức lương  (Up to – VNĐ):22,000,000 Mô tả công việc Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các công việc tư vấn, thiết kế, đề xuất các giải pháp …