CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tuyển dụng

We are hiring: Software Solution Specialist

Số lượng: 02 Mức lương: thoả thuận Mô tả công việc: Tham gia triển khai các dự án tích hợp giải pháp phần mềm chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính, …

Góc tuyển dụng: Project Manager (PM)

Số lượng: 02 Mức lương: thoả thuận Mô tả công việc: – Nghiên cứu và đánh giá hợp đồng với khách hàng/đối tác;- Lập kế hoạch triển khai dự án;- Quản …

Góc tuyển dụng: 02 Pre-Sales Specialist (Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh)

Số lượng: 02 Mức lương: thoả thuận Mô tả công việc: Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng; Thực hiện …

Phòng kinh doanh: Vị trí Pre-Sales Manager

Số lượng: 01 Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Mô tả công việc: –  Quản lý điều hành các hoạt động tư vấn kỹ thuật hỗ trợ kinh doanh (Pre-sales). Tìm …

Cán bộ phân tích nghiệp vụ (BA)

Số lượng cần tuyển: 02 I. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Nơi làm việc: Hà Nội/TP Hồ Chí Minh Nhóm PMO 1. Mô tả công việc: Thu thập yêu cầu cho báo cáo …

Quản trị dự án (PM)

Số lượng cần tuyển: 02 I. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Nơi làm việc: Hà Nội/TP Hồ Chí Minh Nhóm PMO 1. Mô tả công việc: ・Quản lý công việc chi nhánh Tạo …

Lập trình viên (DEV)

Số lượng cần tuyển: 03 I. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh Phòng Kỹ thuật Nhóm phát triển 1. Mô tả công việc: Làm việc với …

Cán bộ phân tích nghiệp vụ ngân hàng (BA)

Số lượng cần tuyển: 01 I. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh Phòng Kỹ thuật Nhóm phát triển 1. Mô tả công việc: Làm thiết kế …

Solution Sales/ Nhân viên Kinh doanh giải pháp (Ngân hàng)

Số lượng cần tuyển: 02 I. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 1. Mô tả công việc: Tìm kiếm, thiết lập, duy trì mối quan hệ với khách hàng, phát hiện những cơ …

Account Manager/ Chuyên viên Kinh doanh (Ngân Hàng)

Số lượng cần tuyển: 02 I. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 1. Mô tả công việc: Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát hiện những cơ hội …