CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Sản phẩm & Dịch vụ

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY-CLOUD COMPUTING” Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Như chúng ta đã biết, trên thế giới khái niệm và ý tưởng “Điện toán đám mây – Cloud Computing” được hình thành từ nhữ năm 1969. Tuy nhiên, kể …

Xu hướng sử dụng tủ đĩa lưu trữ Flash tại Việt Nam

Bạn chắc chắn sẽ không mua Flash về chỉ để chứa dữ liệu!                                   …